Category: Danh sách thi

1

18

Th12020
DANH SÁCH 280 THÍ SINH DỰ THI GPLX HẠNG A1- SÁNG 19/01/2020  - TẠI ĐẠI HỌC THÀNH ĐÔ Thí sinh dự thi bằng lái xe chú ... Đọc thêm
49465018_2196110997271325_8086649095894073344_n

16

Th12020
DANH SÁCH 280 THÍ SINH DỰ THI GPLX HẠNG A1- SÁNG 18/01/2020  - TẠI ĐẠI HỌC THÀNH ĐÔ Thí sinh dự thi bằng lái xe chú ... Đọc thêm
1

13

Th12020
DANH SÁCH 280 THÍ SINH DỰ THI GPLX HẠNG A1- SÁNG 14/1/2020 TẠI TRUNG CẤP NGHỀ GIAO THÔNG CÔNG CHÍNH - NHỔN   Thí sinh ... Đọc thêm
49465018_2196110997271325_8086649095894073344_n

06

Th12020
1

02

Th12020
DANH SÁCH 280 THÍ SINH DỰ THI GPLX HẠNG A1- SÁNG 3/1/2020 TẠI TRUNG CẤP NGHỀ GIAO THÔNG CÔNG CHÍNH - NHỔN   Thí sinh ... Đọc thêm
49465018_2196110997271325_8086649095894073344_n

29

Th122019
DANH SÁCH 280 THÍ SINH DỰ THI GPLX HẠNG A1- SÁNG 30/12/2019- TẠI TRUNG CẤP NGHỀ GIAO THÔNG CÔNG CHÍNH - NHỔN   Thí sinh ... Đọc thêm

27

Th122019
DANH SÁCH 280 THÍ SINH DỰ THI GPLX HẠNG A1- SÁNG 28/12/2019- TẠI TRUNG CẤP NGHỀ GIAO THÔNG CÔNG CHÍNH - NHỔN   Thí sinh ... Đọc thêm
47580776_1971209766331035_6405300584991162368_n

27

Th122019
DANH SÁCH 280 THÍ SINH DỰ THI GPLX HẠNG A1- SÁNG 28/12  - TẠI ĐẠI HỌC THÀNH ĐÔ Thí sinh dự thi bằng lái xe chú ... Đọc thêm
49465018_2196110997271325_8086649095894073344_n

21

Th122019
DANH SÁCH 280 THÍ SINH DỰ THI GPLX HẠNG A1- SÁNG 22/12/2019 -TẠI 101 TÔ VĨNH DIỆN  Thí sinh dự thi bằng lái xe ... Đọc thêm
49465018_2196110997271325_8086649095894073344_n

15

Th122019
DANH SÁCH 280 THÍ SINH DỰ THI GPLX HẠNG A1- SÁNG 16/12/2019 -TẠI 101 TÔ VĨNH DIỆN  Thí sinh dự thi bằng lái xe ... Đọc thêm