Category: Lịch thi cập nhật

97325413_1639077659578310_5268215655596818432_o

26

Th52020
DANH SÁCH 200 THÍ SINH DỰ THI GPLX HẠNG A1- SÁNG 27/05/2020- TẠI ĐẠI HỌC PHÒNG CHÁY- NGÕ 281 KHUẤT DUY TIẾN Thí sinh ... Đọc thêm
28378630_1611556085629740_8050754329637926675_n

24

Th52020
DANH SÁCH 240 THÍ SINH DỰ THI GPLX HẠNG A1- SÁNG 21/3/2020  - TẠI ĐẠI HỌC THÀNH ĐÔ Thí sinh dự thi bằng lái xe chú ... Đọc thêm
49465018_2196110997271325_8086649095894073344_n

17

Th32020
DANH SÁCH 240 THÍ SINH DỰ THI GPLX HẠNG A1- SÁNG 21/3/2020  - TẠI ĐẠI HỌC THÀNH ĐÔ Thí sinh dự thi bằng lái xe chú ... Đọc thêm
49465018_2196110997271325_8086649095894073344_n

04

Th32020
DANH SÁCH 280 THÍ SINH DỰ THI GPLX HẠNG A1- SÁNG 05/03/2020- TẠI ĐẠI HỌC PHÒNG CHÁY- NGÕ 281 KHUẤT DUY TIẾN Thí sinh ... Đọc thêm
47580776_1971209766331035_6405300584991162368_n

29

Th22020
DANH SÁCH 280 THÍ SINH DỰ THI GPLX HẠNG A1- SÁNG 01/03/2020 TẠI TRUNG CẤP NGHỀ GIAO THÔNG CÔNG CHÍNH - NHỔN  -Chủ nhật... Đọc thêm
47580776_1971209766331035_6405300584991162368_n

20

Th22020
DANH SÁCH 280 THÍ SINH DỰ THI GPLX HẠNG A1- SÁNG 22/02/2020  - TẠI ĐẠI HỌC THÀNH ĐÔ Thí sinh dự thi bằng lái xe chú ... Đọc thêm
49465018_2196110997271325_8086649095894073344_n

18

Th22020
DANH SÁCH 280 THÍ SINH DỰ THI GPLX HẠNG A1- SÁNG 05/03/2020- TẠI ĐẠI HỌC PHÒNG CHÁY- NGÕ 281 KHUẤT DUY TIẾN Thí sinh ... Đọc thêm

16

Th22020
DANH SÁCH 280 THÍ SINH DỰ THI GPLX HẠNG A1- SÁNG 18/2  - TẠI ĐẠI HỌC PHÒNG CHÁY- NGÕ 281 KHUẤT DUY TIẾN Thí ... Đọc thêm
47580776_1971209766331035_6405300584991162368_n

14

Th22020
DANH SÁCH 280 THÍ SINH DỰ THI GPLX HẠNG A1- SÁNG 18/2/2020 TẠI TRUNG CẤP NGHỀ GIAO THÔNG CÔNG CHÍNH - NHỔN   Thí sinh ... Đọc thêm
67325776_1265146630321510_5148021017293094912_n

07

Th22020
DANH SÁCH 280 THÍ SINH DỰ THI GPLX HẠNG A1- SÁNG 8/2  - TẠI ĐẠI HỌC PHÒNG CHÁY- NGÕ 281 KHUẤT DUY TIẾN Thí ... Đọc thêm