Category: Lịch thi cập nhật

25

Th12021
DANH SÁCH 240 THÍ SINH DỰ THI GPLX HẠNG A1- SÁNG 26/1 THỨ 3- TẠI TRUNG CẤP NGHỀ GIAO THÔNG CÔNG CHÍNH - NHỔN  ... Đọc thêm
78838333_2427452430803846_4418094357584805888_n

23

Th12021
DANH SÁCH 240 THÍ SINH DỰ THI GPLX HẠNG A1- SÁNG 24/1 CHỦ NHẬT TẠI TRUNG CẤP NGHỀ GIAO THÔNG CÔNG CHÍNH - NHỔN  ... Đọc thêm
78838333_2427452430803846_4418094357584805888_n

13

Th12021
DANH SÁCH 240 THÍ SINH DỰ THI GPLX HẠNG A1- SÁNG 14/1 THỨ 5 TẠI TRUNG CẤP NGHỀ GIAO THÔNG CÔNG CHÍNH - NHỔN  ... Đọc thêm

10

Th12021
DANH SÁCH 240 THÍ SINH DỰ THI GPLX HẠNG A1- SÁNG 11/1/2021- THỨ 2  - TẠI 281 KHUẤT DUY TIẾN ( ĐH PHÒNG CHÁY)... Đọc thêm
78838333_2427452430803846_4418094357584805888_n

09

Th12021
DANH SÁCH 240 THÍ SINH DỰ THI GPLX HẠNG A1- SÁNG 10/1 chủ nhật TẠI TRUNG CẤP NGHỀ GIAO THÔNG CÔNG CHÍNH - NHỔN  ... Đọc thêm
121111986_1663229127179923_7477316456348263337_o

23

Th122020
DANH SÁCH 240 THÍ SINH DỰ THI GPLX HẠNG A1- SÁNG 24/12/2020 TẠI TRUNG CẤP NGHỀ GIAO THÔNG CÔNG CHÍNH - NHỔN  -Thứ 5... Đọc thêm
121111986_1663229127179923_7477316456348263337_o

15

Th122020
DANH SÁCH 240 THÍ SINH DỰ THI GPLX HẠNG A1- SÁNG 16/12/2020 TẠI TRUNG CẤP NGHỀ GIAO THÔNG CÔNG CHÍNH - NHỔN  -Thứ 4... Đọc thêm
78838333_2427452430803846_4418094357584805888_n

14

Th122020
DANH SÁCH 240 THÍ SINH DỰ THI GPLX HẠNG A1- SÁNG 15/12/2020 TẠI TRUNG CẤP NGHỀ GIAO THÔNG CÔNG CHÍNH - NHỔN  -Thứ 3... Đọc thêm
78838333_2427452430803846_4418094357584805888_n

01

Th122020
DANH SÁCH 240 THÍ SINH DỰ THI GPLX HẠNG A1- SÁNG 3/12/2020- THỨ 5  - TẠI 281 KHUẤT DUY TIẾN ( ĐH PHÒNG CHÁY)... Đọc thêm
78838333_2427452430803846_4418094357584805888_n

28

Th112020
DANH SÁCH 240 THÍ SINH DỰ THI GPLX HẠNG A1- SÁNG 30/11/2020 TẠI TRUNG CẤP NGHỀ GIAO THÔNG CÔNG CHÍNH - NHỔN  -Thứ 2... Đọc thêm