Category: Lịch thi cập nhật

14906827_566863353514195_5939458444060547846_n

20

Th82019
DANH SÁCH 280 THÍ SINH DỰ THI GPLX HẠNG A1- SÁNG 21/8/2019- TẠI TRUNG CẤP NGHỀ GIAO THÔNG CÔNG CHÍNH - NHỔN   Thí sinh ... Đọc thêm
47580776_1971209766331035_6405300584991162368_n

17

Th82019
DANH SÁCH 280 THÍ SINH DỰ THI GPLX HẠNG A1- SÁNG 18/8/2019- Chủ nhật -TẠI 101 TÔ VĨNH DIỆN  Thí sinh dự thi bằng lái ... Đọc thêm
67325776_1265146630321510_5148021017293094912_n

12

Th82019
DANH SÁCH 280 THÍ SINH DỰ THI GPLX HẠNG A1- SÁNG 14/8/2019- thứ 4-TẠI 101 TÔ VĨNH DIỆN  Thí sinh dự thi bằng lái xe chú ... Đọc thêm
67325776_1265146630321510_5148021017293094912_n

12

Th82019
DANH SÁCH 280 THÍ SINH DỰ THI GPLX HẠNG A1- SÁNG 13/8 TẠI NHỔN Thí sinh dự thi bằng lái xe chú ý:... Đọc thêm

08

Th82019
DANH SÁCH 280 THÍ SINH DỰ THI GPLX HẠNG A1- SÁNG 9/8/2019- thứ 6-TẠI 101 TÔ VĨNH DIỆN  Thí sinh dự thi bằng lái xe chú ... Đọc thêm

07

Th82019
DANH SÁCH 280 THÍ SINH DỰ THI GPLX HẠNG A1- SÁNG 9/8/2019- TẠI ĐẠI HỌC THÀNH ĐÔ Thí sinh dự thi bằng lái xe chú ý:... Đọc thêm
0123

03

Th82019
DANH SÁCH 240 THÍ SINH DỰ THI GPLX HẠNG A1- SÁNG 4/8/2019- chủ nhật-TẠI 101 TÔ VĨNH DIỆN  Thí sinh dự thi bằng lái xe chú ... Đọc thêm
14906827_566863353514195_5939458444060547846_n

03

Th82019
DANH SÁCH 240 THÍ SINH DỰ THI GPLX HẠNG A1- SÁNG 28/7/2019- CHỦ NHẬT- TẠI 281 KHUẤT DUY TIẾN  Thí sinh dự thi bằng lái ... Đọc thêm
6 ngang

01

Th82019
DANH SÁCH 240 THÍ SINH DỰ THI GPLX HẠNG A1- SÁNG 2/8/2019- Thứ 6-TẠI 101 TÔ VĨNH DIỆN  Thí sinh dự thi bằng lái xe chú ... Đọc thêm
1928905_602076493278437_5791948820398926330_n

20

Th72019
DANH SÁCH 240 THÍ SINH DỰ THI GPLX HẠNG A1- SÁNG 21/7/2019- Thứ 7-TẠI 101 TÔ VĨNH DIỆN  Thí sinh dự thi bằng lái xe chú ... Đọc thêm