Category: Lịch thi cập nhật

2019_12_12_17_44_IMG_3531

09

Th12022
<DANH SÁCH 134 THÍ SINH DỰ THI GPLX HẠNG A1- 6H30 SÁNG 10/1/2022 THỨ 2- TẠI SÂN NHỔN- TRƯỜNG TCN GIAO THÔNG CÔNG CHÍNH  -Thí sinh dự thi bằng lái xe chú ý:... Đọc thêm
89f3aa0b86f876a62fe9

16

Th122021
<DANH SÁCH 150 THÍ SINH DỰ THI GPLX HẠNG A1- 12H THỨ 6 CHIỀU 17/12 - TẠI SÂN NHỔN- TRƯỜNG TCN GIAO THÔNG CÔNG CHÍNH  -Thí sinh dự thi bằng lái xe chú ... Đọc thêm
78838333_2427452430803846_4418094357584805888_n

24

Th112021
DANH SÁCH 140 THÍ SINH DỰ THI GPLX HẠNG A1- 6h30 SÁNG 25.11 THỨ 5- TẠI 281 KHUẤT DUY TIẾN-Thí sinh dự thi bằng lái xe chú ý: Đeo khẩu trang ... Đọc thêm
78838333_2427452430803846_4418094357584805888_n

18

Th112021
<DANH SÁCH 140 THÍ SINH DỰ THI GPLX HẠNG A1- 12H CHIỀU 20/11/2021 THỨ 7- TẠI SÂN NHỔN- TRƯỜNG TCN GIAO THÔNG CÔNG CHÍNH  -Thí sinh dự thi bằng lái xe chú ý:... Đọc thêm
89f3aa0b86f876a62fe9

10

Th112021
<DANH SÁCH 140 THÍ SINH DỰ THI GPLX HẠNG A1- 12H CHIỀU 10/11/2021 THỨ 4- TẠI SÂN NHỔN- TRƯỜNG TCN GIAO THÔNG CÔNG CHÍNH  -Thí sinh dự thi bằng lái xe chú ý:... Đọc thêm
78838333_2427452430803846_4418094357584805888_n

07

Th112021
DANH SÁCH 120 THÍ SINH DỰ THI GPLX HẠNG A1- 12H CHIỀU 8/11 THỨ 2- TẠI 281 KHUẤT DUY TIẾN-Thí sinh dự thi bằng lái xe chú ý: Đeo khẩu trang ... Đọc thêm
78838333_2427452430803846_4418094357584805888_n

03

Th112021
<DANH SÁCH 120 THÍ SINH DỰ THI GPLX HẠNG A1- 12H CHIỀU 4/11/2021 THỨ 5- TẠI SÂN NHỔN- TRƯỜNG TCN GIAO THÔNG CÔNG CHÍNH  -Thí sinh dự thi bằng lái xe chú ý:... Đọc thêm
89f3aa0b86f876a62fe9

02

Th112021
<DANH SÁCH 119 THÍ SINH DỰ THI GPLX HẠNG A1- 12H CHIỀU 3/11/2021 THỨ 4- TẠI SÂN NHỔN- TRƯỜNG TCN GIAO THÔNG CÔNG CHÍNH  -Thí sinh dự thi bằng lái xe chú ý:... Đọc thêm
78838333_2427452430803846_4418094357584805888_n

29

Th102021
DANH SÁCH 120 THÍ SINH DỰ THI GPLX HẠNG A1- SÁNG 30/10/2021 Thứ 7- TẠI TRUNG CẤP NGHỀ GIAO THÔNG CÔNG CHÍNH – NHỔN  Thí ... Đọc thêm

28

Th102021
<DANH SÁCH 119 THÍ SINH DỰ THI GPLX HẠNG A1- 12H CHIỀU 29/10 THỨ 6- TẠI SÂN NHỔN- TRƯỜNG TCN GIAO THÔNG CÔNG CHÍNH  -Thí sinh dự thi bằng lái xe chú ý:... Đọc thêm