Category: Lịch thi cập nhật

z3331466150218_084543b87c877697fe7795d9a82e28f6

08

Th122022
2020_07_14_10_36_IMG_1397

08

Th122022
-DANH SÁCH 150 THÍ SINH DỰ THI GPLX HẠNG A1- SÁNG 09/12/2022 THỨ 6 - TẠI 281 KHUẤT DUY TIẾN -Thí sinh dự thi bằng lái xe chú ý: Đeo khẩu ... Đọc thêm

27

Th112022
277785435_2075752335927598_2819273496171204109_n

25

Th112022
277785435_2075752335927598_2819273496171204109_n

21

Th112022
-DANH SÁCH 150 THÍ SINH DỰ THI GPLX HẠNG A1- SÁNG 22/11/2022 THỨ 3 - TẠI 281 KHUẤT DUY TIẾN -Thí sinh dự thi bằng lái xe chú ý: Đeo khẩu ... Đọc thêm

13

Th112022
277785435_2075752335927598_2819273496171204109_n

09

Th112022
DANH SÁCH 150THÍ SINH DỰ THI GPLX HẠNG A1- 12H CHIỀU 10/11/2022 THỨ 5 - TẠI 281 KHUẤT DUY TIẾN  -Thí sinh dự thi bằng lái xe chú ý: Đeo khẩu ... Đọc thêm
2020_07_14_10_36_IMG_1397

02

Th112022
-DANH SÁCH 150 THÍ SINH DỰ THI GPLX HẠNG A1- SÁNG 3/11/2022 THỨ 5 - TẠI 281 KHUẤT DUY TIẾN -Thí sinh dự thi bằng lái xe chú ý: Đeo khẩu ... Đọc thêm
277785435_2075752335927598_2819273496171204109_n

21

Th102022
-DANH SÁCH 152 THÍ SINH DỰ THI GPLX HẠNG A1- SÁNG 22/10/2022 THỨ 7 - TẠI 281 KHUẤT DUY TIẾN -Thí sinh dự thi bằng lái xe chú ý: Đeo khẩu ... Đọc thêm
181617710_1867685116734322_5550253095407729784_n

21

Th102022