Archive: Tháng Hai, 2017

Jpeg

22

Th22017
DANH SÁCH 140 THÍ SINH DỰ THI GPLX HẠNG A1- Chiều 24/2 ( thứ 6 ) TẠI 281  KHUẤT DUY TIẾN (ĐH PCCC) Thí sinh dự... Đọc thêm
0589f1b9a0e6288b13b54602fd22dffb

17

Th22017
DANH SÁCH  THÍ SINH DỰ THI GPLX HẠNG A1 <h4>DANH SÁCH THÍ SINH DỰ THI GPLX HẠNG A1-  SÁNG 19/2 TẠI 136 SÀI ĐỒNG- LONG BIÊN</h4> Thí sinh dự thi bằng lái xe chú ý: Thời gian có mặt: 6h30 Địa điểm: 136 sài đồng long biên Thí sinh dự thi bắt buộc mang theo ... Đọc thêm
0589f1b9a0e6288b13b54602fd22dffb

15

Th22017

DANH SÁCH 140 THÍ SINH DỰ THI GPLX HẠNG A1- Chiều 16/2 ( thứ 6 ) TẠI 281  KHUẤT DUY TIẾN (ĐH PCCC) Thí sinh dự... Đọc thêm