Category: Tin tức

22

Th32024
<DANH SÁCH 150 THÍ SINH DỰ THI GPLX HẠNG A1- CHIỀU 25/03/2024 Thứ 2  - TẠI TRƯỜNG ĐH THÀNH ĐÔ -Thí sinh dự thi bằng lái xe chú ý: Đeo khẩu ... Đọc thêm
375837601_619807210323149_9093665952314045389_n

21

Th32024
-DANH SÁCH 151 THÍ SINH DỰ THI GPLX HẠNG A1- SÁNG 22/03/2024 THỨ 6 - TẠI 281 KHUẤT DUY TIẾN -Thí sinh dự thi bằng lái xe chú ý: Đeo khẩu ... Đọc thêm
375837601_619807210323149_9093665952314045389_n

21

Th32024
DANH SÁCH 150 THÍ SINH DỰ THI GPLX HẠNG A1-SÁNG 22/3 THỨ 6 SÂN 186 CẦU DIỄN  -Thí sinh dự thi bằng lái xe chú ý: Đeo khẩu trang , chuẩn ... Đọc thêm
78838333_2427452430803846_4418094357584805888_n

11

Th92020
DANH SÁCH 240 THÍ SINH DỰ THI GPLX HẠNG A1- SÁNG 12/9/2020 TẠI TRUNG CẤP NGHỀ GIAO THÔNG CÔNG CHÍNH - NHỔN  -Thứ 7... Đọc thêm

21

Th112019
DANH SÁCH 280 THÍ SINH DỰ THI GPLX HẠNG A1- SÁNG 22/11/2019 -TẠI 101 TÔ VĨNH DIỆN  Thí sinh dự thi bằng lái xe ... Đọc thêm

17

Th112019
DANH SÁCH 280 THÍ SINH DỰ THI GPLX HẠNG A1- SÁNG 18/11/2019 -TẠI 101 TÔ VĨNH DIỆN  Thí sinh dự thi bằng lái xe ... Đọc thêm

05

Th112019
DANH SÁCH 280 THÍ SINH DỰ THI GPLX HẠNG A1- SÁNG 7/11/2019 -TẠI 101 TÔ VĨNH DIỆN  Thí sinh dự thi bằng lái xe ... Đọc thêm
49465018_2196110997271325_8086649095894073344_n

01

Th112019
DANH SÁCH 280 THÍ SINH DỰ THI GPLX HẠNG A1- SÁNG 2/11/2019 -TẠI 101 TÔ VĨNH DIỆN  Thí sinh dự thi bằng lái xe ... Đọc thêm
49465018_2196110997271325_8086649095894073344_n

22

Th102019
DANH SÁCH 280 THÍ SINH DỰ THI GPLX HẠNG A1- SÁNG 23/10/2019 -TẠI 101 TÔ VĨNH DIỆN  Thí sinh dự thi bằng lái xe ... Đọc thêm
49465018_2196110997271325_8086649095894073344_n

22

Th102019
DANH SÁCH 280 THÍ SINH DỰ THI GPLX HẠNG A1- SÁNG 23/10/2019 -TẠI 101 TÔ VĨNH DIỆN  Thí sinh dự thi bằng lái xe ... Đọc thêm