Category: Danh sách thi

78838333_2427452430803846_4418094357584805888_n

19

Th102021
DANH SÁCH 120 THÍ SINH DỰ THI GPLX HẠNG A1- 12H CHIỀU 20/10 THỨ 4- TẠI 281 KHUẤT DUY TIẾN-Thí sinh dự thi bằng lái xe chú ý: Đeo khẩu trang ... Đọc thêm
78838333_2427452430803846_4418094357584805888_n

18

Th72021
DANH SÁCH 150 THÍ SINH DỰ THI GPLX HẠNG A1- SÁNG 20/7/2021- THỨ 3  - TẠI 281 KHUẤT DUY TIẾN ( ĐH PHÒNG CHÁY)... Đọc thêm

15

Th72021
DANH SÁCH 150 THÍ SINH DỰ THI GPLX HẠNG A1- SÁNG 18/7/2021 CHỦ NHẬT- TẠI TRUNG CẤP NGHỀ GIAO THÔNG CÔNG CHÍNH - NHỔN  ... Đọc thêm

12

Th72021
DANH SÁCH 123 THÍ SINH DỰ THI GPLX HẠNG A1- SÁNG 13/7/2021 THỨ 3- TẠI TRUNG CẤP NGHỀ GIAO THÔNG CÔNG CHÍNH - NHỔN  ... Đọc thêm

06

Th72021
DANH SÁCH 150 THÍ SINH DỰ THI GPLX HẠNG A1- SÁNG 8/7/2021- THỨ 5  - TẠI 281 KHUẤT DUY TIẾN ( ĐH PHÒNG CHÁY)... Đọc thêm
89f3aa0b86f876a62fe9

04

Th52021
DANH SÁCH 150 THÍ SINH DỰ THI GPLX HẠNG A1- SÁNG 5/5/2021- THỨ 4  - TẠI 281 KHUẤT DUY TIẾN ( ĐH PHÒNG CHÁY)... Đọc thêm

28

Th42021
DANH SÁCH 240 THÍ SINH DỰ THI GPLX HẠNG A1- SÁNG 29/4/2021- THỨ 5  - TẠI 281 KHUẤT DUY TIẾN ( ĐH PHÒNG CHÁY)... Đọc thêm

27

Th42021
DANH SÁCH 240 THÍ SINH DỰ THI GPLX HẠNG A1- SÁNG 28/04/2021 THỨ 4- TẠI TRUNG CẤP NGHỀ GIAO THÔNG CÔNG CHÍNH - NHỔN  ... Đọc thêm
78838333_2427452430803846_4418094357584805888_n

24

Th42021
DANH SÁCH 240 THÍ SINH DỰ THI GPLX HẠNG A1- SÁNG 26/04/2021 THỨ 2- TẠI TRUNG CẤP NGHỀ GIAO THÔNG CÔNG CHÍNH - NHỔN  ... Đọc thêm
78838333_2427452430803846_4418094357584805888_n

12

Th42021
DANH SÁCH 240 THÍ SINH DỰ THI GPLX HẠNG A1- SÁNG 15/4/2021- THỨ 5  - TẠI 281 KHUẤT DUY TIẾN ( ĐH PHÒNG CHÁY)... Đọc thêm