Category: Danh sách thi

03

Th22024
-DANH SÁCH 134 THÍ SINH DỰ THI GPLX HẠNG A1- SÁNG 04/02/2024 chủ nhật - TẠI 281 KHUẤT DUY TIẾN -Thí sinh dự thi bằng lái xe chú ý: Đeo khẩu ... Đọc thêm

28

Th12024
DANH SÁCH 153 THÍ SINH DỰ THI GPLX HẠNG A1-SÁNG 29/01/2024- THỨ 2-TẠI SÂN NHỔN- TRƯỜNG TCN GIAO THÔNG CÔNG CHÍNH  -Thí sinh dự thi bằng lái xe chú ý: Đeo ... Đọc thêm

20

Th12024
DANH SÁCH 150 THÍ SINH DỰ THI GPLX HẠNG A1-SÁNG 22/01/2024- THỨ 2-TẠI SÂN NHỔN- TRƯỜNG TCN GIAO THÔNG CÔNG CHÍNH  -Thí sinh dự thi bằng lái xe chú ý: Đeo ... Đọc thêm

19

Th12024
-DANH SÁCH 150 THÍ SINH DỰ THI GPLX HẠNG A1- SÁNG 20/01/2024-Thứ 7 - TẠI 281 KHUẤT DUY TIẾN -Thí sinh dự thi bằng lái xe chú ý: Đeo khẩu trang ... Đọc thêm

08

Th12024
DANH SÁCH 150 THÍ SINH DỰ THI GPLX HẠNG A1-SÁNG 09/01/2024- THỨ 3-TẠI SÂN NHỔN- TRƯỜNG TCN GIAO THÔNG CÔNG CHÍNH  -Thí sinh dự thi bằng lái xe chú ý: Đeo ... Đọc thêm
2022_04_06_20_17_IMG_8420

06

Th12024
-DANH SÁCH 151 THÍ SINH DỰ THI GPLX HẠNG A1- CHIỀU 08/01/2024 thứ 2- TẠI 281 KHUẤT DUY TIẾN -Thí sinh dự thi bằng lái xe chú ý: Đeo khẩu trang ... Đọc thêm

29

Th122023
DANH SÁCH 152 THÍ SINH DỰ THI GPLX HẠNG A1-SÁNG 30/12/2023 THỨ 7- TẠI SÂN NHỔN- TRƯỜNG TCN GIAO THÔNG CÔNG CHÍNH  -Thí sinh dự thi bằng lái xe chú ý: ... Đọc thêm
375837601_619807210323149_9093665952314045389_n

21

Th122023
-DANH SÁCH 150 THÍ SINH DỰ THI GPLX HẠNG A1- SÁNG 22/12/2023 Thứ 6 - TẠI 281 KHUẤT DUY TIẾN -Thí sinh dự thi bằng lái xe chú ý: Đeo khẩu ... Đọc thêm

15

Th122023
DANH SÁCH 150 THÍ SINH DỰ THI GPLX HẠNG A1-SÁNG 18/12/2023 THỨ 2- TẠI SÂN NHỔN- TRƯỜNG TCN GIAO THÔNG CÔNG CHÍNH  -Thí sinh dự thi bằng lái xe chú ý: ... Đọc thêm

10

Th122023
<DANH SÁCH 150 THÍ SINH DỰ THI GPLX HẠNG A1- CHIỀU 11/12/2023 Thứ 2  - TẠI TRƯỜNG ĐH THÀNH ĐÔ -Thí sinh dự thi bằng lái xe chú ý: Đeo khẩu ... Đọc thêm