Category: Danh sách thi

z3331466150218_084543b87c877697fe7795d9a82e28f6

22

Th52022
<DANH SÁCH 149 THÍ SINH DỰ THI GPLX HẠNG A1- 6H30 SÁNG 23/5/2022 THỨ 2- TẠI SÂN NHỔN- TRƯỜNG TCN GIAO THÔNG CÔNG CHÍNH  -Thí sinh dự thi bằng lái xe chú ý:... Đọc thêm
2019_12_12_17_44_IMG_3531

18

Th52022
-DANH SÁCH 148 THÍ SINH DỰ THI GPLX HẠNG A1- 12H CHIỀU 19/5/2022 THỨ 5- TẠI 281 KHUẤT DUY TIẾN -Thí sinh dự thi bằng lái xe chú ý: Đeo khẩu ... Đọc thêm
2019_12_12_17_44_IMG_3531

15

Th52022
<DANH SÁCH 145 THÍ SINH DỰ THI GPLX HẠNG A1- 12H  Chiều 16/5/2022 Thứ 2 - TẠI SÂN NHỔN- TRƯỜNG TCN GIAO THÔNG CÔNG CHÍNH  -Thí sinh dự thi bằng lái xe chú ... Đọc thêm
2019_12_12_17_44_IMG_3531

06

Th52022
-DANH SÁCH 150 THÍ SINH DỰ THI GPLX HẠNG A1- 12H CHIỀU 7/5/2022 THỨ 7- TẠI 281 KHUẤT DUY TIẾN -Thí sinh dự thi bằng lái xe chú ý: Đeo khẩu ... Đọc thêm

04

Th52022
<DANH SÁCH 123 THÍ SINH DỰ THI GPLX HẠNG A1- 6H30 SÁNG 6/5/2022 THỨ 6- TẠI SÂN NHỔN- TRƯỜNG TCN GIAO THÔNG CÔNG CHÍNH  -Thí sinh dự thi bằng lái xe chú ý:... Đọc thêm
2019_12_12_17_44_IMG_3531

26

Th42022
<DANH SÁCH 150 THÍ SINH DỰ THI GPLX HẠNG A1- CHIỀU 27/4 THỨ 4 - TẠI TRƯỜNG ĐH THÀNH ĐÔ -Thí sinh dự thi bằng lái xe chú ý: Đeo khẩu ... Đọc thêm
2019_12_12_17_44_IMG_3531

25

Th42022
-DANH SÁCH 150 THÍ SINH DỰ THI GPLX HẠNG A1- SÁNG 26/4 THỨ 3 - TẠI 281 KHUẤT DUY TIẾN -Thí sinh dự thi bằng lái xe chú ý: Đeo khẩu ... Đọc thêm
78838333_2427452430803846_4418094357584805888_n

24

Th42022
<DANH SÁCH 144 THÍ SINH DỰ THI GPLX HẠNG A1- 12H  Chiều 26/4/2022 Thứ 3 - TẠI SÂN NHỔN- TRƯỜNG TCN GIAO THÔNG CÔNG CHÍNH  -Thí sinh dự thi bằng lái xe chú ... Đọc thêm
2019_12_12_17_44_IMG_3531

15

Th42022
<DANH SÁCH 150 THÍ SINH DỰ THI GPLX HẠNG A1- 6H30 SÁNG 16/4/2022 Thứ 7- TẠI SÂN NHỔN- TRƯỜNG TCN GIAO THÔNG CÔNG CHÍNH  -Thí sinh dự thi bằng lái xe chú ý:... Đọc thêm
2019_12_12_17_44_IMG_3531

08

Th42022
<DANH SÁCH 150 THÍ SINH DỰ THI GPLX HẠNG A1- 6H30 SÁNG 9/4/2022 Thứ 7- TẠI SÂN NHỔN- TRƯỜNG TCN GIAO THÔNG CÔNG CHÍNH  -Thí sinh dự thi bằng lái xe chú ý:... Đọc thêm