Archive: Tháng Tám, 2019

47580776_1971209766331035_6405300584991162368_n

29

Th82019
DANH SÁCH 280 THÍ SINH DỰ THI GPLX HẠNG A1- SÁNG 30/8/2019- THỨ 6 - TẠI 281 KHUẤT DUY TIẾN ( ĐH PHÒNG CHÁY)... Đọc thêm
z750294647628_49189487c7c206e3b205b77c0a2c79c7

28

Th82019
DANH SÁCH 280 THÍ SINH DỰ THI GPLX HẠNG A1- SÁNG 31/8/2019- TẠI ĐẠI HỌC THÀNH ĐÔ Thí sinh dự thi bằng lái xe chú ý:... Đọc thêm
49465018_2196110997271325_8086649095894073344_n

27

Th82019
DANH SÁCH 280 THÍ SINH DỰ THI GPLX HẠNG A1- SÁNG 28/8/2019-Thứ 4 -TẠI 101 TÔ VĨNH DIỆN  Thí sinh dự thi bằng lái xe chú ... Đọc thêm
14906827_566863353514195_5939458444060547846_n

20

Th82019
DANH SÁCH 280 THÍ SINH DỰ THI GPLX HẠNG A1- SÁNG 21/8/2019- TẠI TRUNG CẤP NGHỀ GIAO THÔNG CÔNG CHÍNH - NHỔN   Thí sinh ... Đọc thêm
47580776_1971209766331035_6405300584991162368_n

17

Th82019
DANH SÁCH 280 THÍ SINH DỰ THI GPLX HẠNG A1- SÁNG 18/8/2019- Chủ nhật -TẠI 101 TÔ VĨNH DIỆN  Thí sinh dự thi bằng lái ... Đọc thêm
67325776_1265146630321510_5148021017293094912_n

12

Th82019
DANH SÁCH 280 THÍ SINH DỰ THI GPLX HẠNG A1- SÁNG 14/8/2019- thứ 4-TẠI 101 TÔ VĨNH DIỆN  Thí sinh dự thi bằng lái xe chú ... Đọc thêm
67325776_1265146630321510_5148021017293094912_n

12

Th82019
DANH SÁCH 280 THÍ SINH DỰ THI GPLX HẠNG A1- SÁNG 13/8 TẠI NHỔN Thí sinh dự thi bằng lái xe chú ý:... Đọc thêm
47580776_1971209766331035_6405300584991162368_n

10

Th82019
DANH SÁCH 260 THÍ SINH DỰ THI GPLX HẠNG A1- SÁNG11/8/2019- CHỦ NHẬT- TẠI 281 KHUẤT DUY TIẾN  Thí sinh dự thi bằng lái xe chú ... Đọc thêm

08

Th82019
DANH SÁCH 280 THÍ SINH DỰ THI GPLX HẠNG A1- SÁNG 9/8/2019- thứ 6-TẠI 101 TÔ VĨNH DIỆN  Thí sinh dự thi bằng lái xe chú ... Đọc thêm

07

Th82019
DANH SÁCH 280 THÍ SINH DỰ THI GPLX HẠNG A1- SÁNG 9/8/2019- TẠI ĐẠI HỌC THÀNH ĐÔ Thí sinh dự thi bằng lái xe chú ý:... Đọc thêm