Archive: Tháng Chín, 2019

67325776_1265146630321510_5148021017293094912_n

26

Th92019
DANH SÁCH 280 THÍ SINH DỰ THI GPLX HẠNG A1- SÁNG 27/09/2019 -TẠI 101 TÔ VĨNH DIỆN  Thí sinh dự thi bằng lái xe chú ý:... Đọc thêm
1

26

Th92019
DANH SÁCH 280 THÍ SINH DỰ THI GPLX HẠNG A1- SÁNG 27/09/2019 -TẠI 101 TÔ VĨNH DIỆN  Thí sinh dự thi bằng lái xe chú ý:... Đọc thêm

26

Th92019
DANH SÁCH 280 THÍ SINH DỰ THI GPLX HẠNG A1- SÁNG 27/09/2019- TẠI TRUNG CẤP NGHỀ GIAO THÔNG CÔNG CHÍNH - NHỔN   Thí sinh ... Đọc thêm
49465018_2196110997271325_8086649095894073344_n

20

Th92019
DANH SÁCH 268 THÍ SINH DỰ THI GPLX HẠNG A1- SÁNG 24/9  thứ 3- TẠI ĐẠI HỌC THÀNH ĐÔ Thí sinh dự thi bằng lái ... Đọc thêm
47580776_1971209766331035_6405300584991162368_n

20

Th92019
DANH SÁCH 280 THÍ SINH DỰ THI GPLX HẠNG A1- SÁNG 21/09/2019-Thứ 7 -TẠI 101 TÔ VĨNH DIỆN  Thí sinh dự thi bằng lái xe chú ... Đọc thêm
49465018_2196110997271325_8086649095894073344_n

14

Th92019
DANH SÁCH 280 THÍ SINH DỰ THI GPLX HẠNG A1- SÁNG 16/09/2019-Thứ 2 -TẠI 101 TÔ VĨNH DIỆN  Thí sinh dự thi bằng lái xe chú ... Đọc thêm

10

Th92019
DANH SÁCH 280 THÍ SINH DỰ THI GPLX HẠNG A1- SÁNG 11/09/2019-Thứ 4 -TẠI 101 TÔ VĨNH DIỆN  Thí sinh dự thi bằng lái xe chú ... Đọc thêm

08

Th92019
DANH SÁCH 280 THÍ SINH DỰ THI GPLX HẠNG A1- SÁNG 09/09/2019-Thứ 2 -TẠI 101 TÔ VĨNH DIỆN  Thí sinh dự thi bằng lái xe chú ... Đọc thêm

06

Th92019
DANH SÁCH 140 THÍ SINH DỰ THI GPLX HẠNG A1- SÁNG 9/9 thứ 2- TẠI ĐẠI HỌC THÀNH ĐÔ Thí sinh dự thi bằng lái ... Đọc thêm
49465018_2196110997271325_8086649095894073344_n

03

Th92019
DANH SÁCH 280 THÍ SINH DỰ THI GPLX HẠNG A1- SÁNG 04/09/2019- TẠI TRUNG CẤP NGHỀ GIAO THÔNG CÔNG CHÍNH - NHỔN   Thí sinh ... Đọc thêm