Archive: Tháng Ba, 2020

49465018_2196110997271325_8086649095894073344_n

17

Th32020
DANH SÁCH 240 THÍ SINH DỰ THI GPLX HẠNG A1- SÁNG 21/3/2020  - TẠI ĐẠI HỌC THÀNH ĐÔ Thí sinh dự thi bằng lái xe chú ... Đọc thêm
49465018_2196110997271325_8086649095894073344_n

14

Th32020
DANH SÁCH 280 THÍ SINH DỰ THI GPLX HẠNG A1- SÁNG 16/03/2020- TẠI ĐẠI HỌC PHÒNG CHÁY- NGÕ 281 KHUẤT DUY TIẾN Thí sinh ... Đọc thêm
49465018_2196110997271325_8086649095894073344_n

14

Th32020
DANH SÁCH 280 THÍ SINH DỰ THI GPLX HẠNG A1- SÁNG 16/03/2020- TẠI ĐẠI HỌC PHÒNG CHÁY- NGÕ 281 KHUẤT DUY TIẾN Thí sinh ... Đọc thêm
49465018_2196110997271325_8086649095894073344_n

04

Th32020
DANH SÁCH 280 THÍ SINH DỰ THI GPLX HẠNG A1- SÁNG 05/03/2020- TẠI ĐẠI HỌC PHÒNG CHÁY- NGÕ 281 KHUẤT DUY TIẾN Thí sinh ... Đọc thêm
49465018_2196110997271325_8086649095894073344_n

04

Th32020
DANH SÁCH 280 THÍ SINH DỰ THI GPLX HẠNG A1- SÁNG 07/3/2020  - TẠI ĐẠI HỌC THÀNH ĐÔ Thí sinh dự thi bằng lái xe chú ... Đọc thêm