Archive: Tháng Tám, 2020

26

Th82020
DANH SÁCH 240 THÍ SINH DỰ THI GPLX HẠNG A1- SÁNG 27/8/2020 TẠI TRUNG CẤP NGHỀ GIAO THÔNG CÔNG CHÍNH - NHỔN  -Thứ 5... Đọc thêm
78838333_2427452430803846_4418094357584805888_n

22

Th82020
DANH SÁCH 240 THÍ SINH DỰ THI GPLX HẠNG A1- SÁNG 24/08/2020- THỨ 2  - TẠI 281 KHUẤT DUY TIẾN ( ĐH PHÒNG CHÁY)... Đọc thêm

21

Th82020
DANH SÁCH 240 THÍ SINH DỰ THI GPLX HẠNG A1- SÁNG 23/8/2020 TẠI TRUNG CẤP NGHỀ GIAO THÔNG CÔNG CHÍNH - NHỔN  -Thứ chủ nhật... Đọc thêm
78838333_2427452430803846_4418094357584805888_n

13

Th82020
DANH SÁCH 240 THÍ SINH DỰ THI GPLX HẠNG A1- SÁNG 14/08/2020 thứ 6 - TẠI ĐẠI HỌC THÀNH ĐÔ-MƯA VẪN THI- BỎ THI TỰ CHỊU-... Đọc thêm

11

Th82020
DANH SÁCH 240 THÍ SINH DỰ THI GPLX HẠNG A1- SÁNG 13/08/2020- THỨ 5   - TẠI 281 KHUẤT DUY TIẾN ( ĐH PHÒNG CHÁY)... Đọc thêm
78838333_2427452430803846_4418094357584805888_n

08

Th82020
DANH SÁCH 240 THÍ SINH DỰ THI GPLX HẠNG A1- SÁNG 9/8/2020 TẠI TRUNG CẤP NGHỀ GIAO THÔNG CÔNG CHÍNH - NHỔN  -Thứ chủ nhật... Đọc thêm
78838333_2427452430803846_4418094357584805888_n

07

Th82020
DANH SÁCH 240 THÍ SINH DỰ THI GPLX HẠNG A1- SÁNG 8/8/2020 TẠI TRUNG CẤP NGHỀ GIAO THÔNG CÔNG CHÍNH - NHỔN  -Thứ 7... Đọc thêm