Archive: Tháng Chín, 2020

78838333_2427452430803846_4418094357584805888_n

27

Th92020
DANH SÁCH 240 THÍ SINH DỰ THI GPLX HẠNG A1- SÁNG 28/9/2020- THỨ 2  - TẠI 281 KHUẤT DUY TIẾN ( ĐH PHÒNG CHÁY)... Đọc thêm

26

Th92020
DANH SÁCH 240 THÍ SINH DỰ THI GPLX HẠNG A1- SÁNG 27/9/2020 TẠI TRUNG CẤP NGHỀ GIAO THÔNG CÔNG CHÍNH - NHỔN  -Chủ nhật... Đọc thêm
78838333_2427452430803846_4418094357584805888_n

25

Th92020
DANH SÁCH 240 THÍ SINH DỰ THI GPLX HẠNG A1- SÁNG 26/9/2020 TẠI TRUNG CẤP NGHỀ GIAO THÔNG CÔNG CHÍNH - NHỔN  -Thứ 7... Đọc thêm
49465018_2196110997271325_8086649095894073344_n

14

Th92020
DANH SÁCH 240 THÍ SINH DỰ THI GPLX HẠNG A1- SÁNG 17/9/2020- THỨ 5  - TẠI 281 KHUẤT DUY TIẾN ( ĐH PHÒNG CHÁY)... Đọc thêm
78838333_2427452430803846_4418094357584805888_n

11

Th92020
DANH SÁCH 240 THÍ SINH DỰ THI GPLX HẠNG A1- SÁNG 12/9/2020 TẠI TRUNG CẤP NGHỀ GIAO THÔNG CÔNG CHÍNH - NHỔN  -Thứ 7... Đọc thêm
78838333_2427452430803846_4418094357584805888_n

06

Th92020
DANH SÁCH 240 THÍ SINH DỰ THI GPLX HẠNG A1- SÁNG 9/9/2020 TẠI TRUNG CẤP NGHỀ GIAO THÔNG CÔNG CHÍNH - NHỔN  -Thứ 4... Đọc thêm