Archive: Tháng Mười, 2020

78838333_2427452430803846_4418094357584805888_n

23

Th102020
DANH SÁCH 240 THÍ SINH DỰ THI GPLX HẠNG A1- SÁNG 24/10/2020 TẠI TRUNG CẤP NGHỀ GIAO THÔNG CÔNG CHÍNH - NHỔN  -Thứ 7... Đọc thêm
78838333_2427452430803846_4418094357584805888_n

19

Th102020
DANH SÁCH 240 THÍ SINH DỰ THI GPLX HẠNG A1- SÁNG 21/10/2020 TẠI TRUNG CẤP NGHỀ GIAO THÔNG CÔNG CHÍNH - NHỔN  -Thứ 4... Đọc thêm
78838333_2427452430803846_4418094357584805888_n

18

Th102020
DANH SÁCH 240 THÍ SINH DỰ THI GPLX HẠNG A1- SÁNG 19/10/2020- THỨ 2  - TẠI 281 KHUẤT DUY TIẾN ( ĐH PHÒNG CHÁY)... Đọc thêm
78838333_2427452430803846_4418094357584805888_n

13

Th102020
DANH SÁCH 240 THÍ SINH DỰ THI GPLX HẠNG A1- SÁNG 15/10/2020 TẠI TRUNG CẤP NGHỀ GIAO THÔNG CÔNG CHÍNH - NHỔN  -Thứ 5... Đọc thêm
78838333_2427452430803846_4418094357584805888_n

13

Th102020
DANH SÁCH 240 THÍ SINH DỰ THI GPLX HẠNG A1- SÁNG 14/10/2020 thứ 4 - TẠI ĐẠI HỌC THÀNH ĐÔ-MƯA VẪN THI- BỎ THI TỰ CHỊU-... Đọc thêm
78838333_2427452430803846_4418094357584805888_n

10

Th102020
DANH SÁCH 240 THÍ SINH DỰ THI GPLX HẠNG A1- SÁNG 12/10/2020 TẠI TRUNG CẤP NGHỀ GIAO THÔNG CÔNG CHÍNH - NHỔN  -Thứ 2... Đọc thêm
78838333_2427452430803846_4418094357584805888_n

08

Th102020
DANH SÁCH 240 THÍ SINH DỰ THI GPLX HẠNG A1- SÁNG 09/10/2020- THỨ 6  - TẠI 281 KHUẤT DUY TIẾN ( ĐH PHÒNG CHÁY)... Đọc thêm

03

Th102020
DANH SÁCH 240 THÍ SINH DỰ THI GPLX HẠNG A1- SÁNG 4/10/2020 TẠI TRUNG CẤP NGHỀ GIAO THÔNG CÔNG CHÍNH - NHỔN  -Chủ nhật... Đọc thêm