Archive: Tháng Mười Một, 2020

78838333_2427452430803846_4418094357584805888_n

28

Th112020
DANH SÁCH 240 THÍ SINH DỰ THI GPLX HẠNG A1- SÁNG 30/11/2020 TẠI TRUNG CẤP NGHỀ GIAO THÔNG CÔNG CHÍNH - NHỔN  -Thứ 2... Đọc thêm
78838333_2427452430803846_4418094357584805888_n

23

Th112020
DANH SÁCH 240 THÍ SINH DỰ THI GPLX HẠNG A1- SÁNG 24/11/2020- THỨ 3  - TẠI 281 KHUẤT DUY TIẾN ( ĐH PHÒNG CHÁY)... Đọc thêm
78838333_2427452430803846_4418094357584805888_n

20

Th112020
DANH SÁCH 240 THÍ SINH DỰ THI GPLX HẠNG A1- SÁNG 21/11/2020 TẠI TRUNG CẤP NGHỀ GIAO THÔNG CÔNG CHÍNH - NHỔN  -Thứ 7... Đọc thêm
78838333_2427452430803846_4418094357584805888_n

09

Th112020
DANH SÁCH 240 THÍ SINH DỰ THI GPLX HẠNG A1- SÁNG 10/11/2020- THỨ 3  - TẠI 281 KHUẤT DUY TIẾN ( ĐH PHÒNG CHÁY)... Đọc thêm

09

Th112020
DANH SÁCH 240 THÍ SINH DỰ THI GPLX HẠNG A1- SÁNG 10/11/2020 TẠI TRUNG CẤP NGHỀ GIAO THÔNG CÔNG CHÍNH - NHỔN  -Thứ 3... Đọc thêm
78838333_2427452430803846_4418094357584805888_n

06

Th112020
DANH SÁCH 240 THÍ SINH DỰ THI GPLX HẠNG A1- SÁNG 7/11/2020 TẠI TRUNG CẤP NGHỀ GIAO THÔNG CÔNG CHÍNH - NHỔN  -Thứ 7... Đọc thêm