Archive: Tháng Ba, 2021

78838333_2427452430803846_4418094357584805888_n

27

Th32021
DANH SÁCH 240 THÍ SINH DỰ THI GPLX HẠNG A1- SÁNG 30/3/2021- THỨ 3  - TẠI 281 KHUẤT DUY TIẾN ( ĐH PHÒNG CHÁY)... Đọc thêm
78838333_2427452430803846_4418094357584805888_n

20

Th32021
DANH SÁCH 240 THÍ SINH DỰ THI GPLX HẠNG A1- SÁNG 21/03/2021 chủ nhật- TẠI TRUNG CẤP NGHỀ GIAO THÔNG CÔNG CHÍNH - NHỔN  ... Đọc thêm
78838333_2427452430803846_4418094357584805888_n

15

Th32021
DANH SÁCH 240 THÍ SINH DỰ THI GPLX HẠNG A1- CHIỀU 12H- 16/03/2021 thứ 3- TẠI TRUNG CẤP NGHỀ GIAO THÔNG CÔNG CHÍNH - NHỔN  ... Đọc thêm
78838333_2427452430803846_4418094357584805888_n

13

Th32021
DANH SÁCH 240 THÍ SINH DỰ THI GPLX HẠNG A1- SÁNG 15/3/2021- THỨ 2  - TẠI 281 KHUẤT DUY TIẾN ( ĐH PHÒNG CHÁY)... Đọc thêm
78838333_2427452430803846_4418094357584805888_n

07

Th32021
DANH SÁCH 240 THÍ SINH DỰ THI GPLX HẠNG A1- SÁNG 08/03/2021 thứ 2- TẠI TRUNG CẤP NGHỀ GIAO THÔNG CÔNG CHÍNH - NHỔN  ... Đọc thêm