Archive: Tháng Tư, 2021

28

Th42021
DANH SÁCH 240 THÍ SINH DỰ THI GPLX HẠNG A1- SÁNG 29/4/2021- THỨ 5  - TẠI 281 KHUẤT DUY TIẾN ( ĐH PHÒNG CHÁY)... Đọc thêm

27

Th42021
DANH SÁCH 240 THÍ SINH DỰ THI GPLX HẠNG A1- SÁNG 28/04/2021 THỨ 4- TẠI TRUNG CẤP NGHỀ GIAO THÔNG CÔNG CHÍNH - NHỔN  ... Đọc thêm
78838333_2427452430803846_4418094357584805888_n

24

Th42021
DANH SÁCH 240 THÍ SINH DỰ THI GPLX HẠNG A1- SÁNG 26/04/2021 THỨ 2- TẠI TRUNG CẤP NGHỀ GIAO THÔNG CÔNG CHÍNH - NHỔN  ... Đọc thêm
78838333_2427452430803846_4418094357584805888_n

12

Th42021
DANH SÁCH 240 THÍ SINH DỰ THI GPLX HẠNG A1- SÁNG 15/4/2021- THỨ 5  - TẠI 281 KHUẤT DUY TIẾN ( ĐH PHÒNG CHÁY)... Đọc thêm
89f3aa0b86f876a62fe9

08

Th42021
DANH SÁCH 240 THÍ SINH DỰ THI GPLX HẠNG A1- SÁNG 09/04/2021 THỨ 6- TẠI TRUNG CẤP NGHỀ GIAO THÔNG CÔNG CHÍNH - NHỔN  ... Đọc thêm