Archive: Tháng Bảy, 2021

78838333_2427452430803846_4418094357584805888_n

18

Th72021
DANH SÁCH 150 THÍ SINH DỰ THI GPLX HẠNG A1- SÁNG 20/7/2021- THỨ 3  - TẠI 281 KHUẤT DUY TIẾN ( ĐH PHÒNG CHÁY)... Đọc thêm

15

Th72021
DANH SÁCH 150 THÍ SINH DỰ THI GPLX HẠNG A1- SÁNG 18/7/2021 CHỦ NHẬT- TẠI TRUNG CẤP NGHỀ GIAO THÔNG CÔNG CHÍNH - NHỔN  ... Đọc thêm

12

Th72021
DANH SÁCH 123 THÍ SINH DỰ THI GPLX HẠNG A1- SÁNG 13/7/2021 THỨ 3- TẠI TRUNG CẤP NGHỀ GIAO THÔNG CÔNG CHÍNH - NHỔN  ... Đọc thêm

06

Th72021
DANH SÁCH 150 THÍ SINH DỰ THI GPLX HẠNG A1- SÁNG 8/7/2021- THỨ 5  - TẠI 281 KHUẤT DUY TIẾN ( ĐH PHÒNG CHÁY)... Đọc thêm