Archive: Tháng Mười Một, 2021

27

Th112021
DANH SÁCH 140 THÍ SINH DỰ THI GPLX HẠNG A1- 12H CHIỀU 28/11 CHỦ NHẬT- TẠI 281 KHUẤT DUY TIẾN-Thí sinh dự thi bằng lái xe chú ý: Đeo khẩu trang ... Đọc thêm
78838333_2427452430803846_4418094357584805888_n

24

Th112021
DANH SÁCH 140 THÍ SINH DỰ THI GPLX HẠNG A1- 6h30 SÁNG 25.11 THỨ 5- TẠI 281 KHUẤT DUY TIẾN-Thí sinh dự thi bằng lái xe chú ý: Đeo khẩu trang ... Đọc thêm

23

Th112021
<DANH SÁCH 116 THÍ SINH DỰ THI GPLX HẠNG A1- 6H30 SÁNG 25/11/2021 THỨ 5- TẠI SÂN NHỔN- TRƯỜNG TCN GIAO THÔNG CÔNG CHÍNH  -Thí sinh dự thi bằng lái xe chú ý:... Đọc thêm
78838333_2427452430803846_4418094357584805888_n

20

Th112021
<DANH SÁCH 140 THÍ SINH DỰ THI GPLX HẠNG A1- 12H CHIỀU 23/11/2021 THỨ 3- TẠI SÂN NHỔN- TRƯỜNG TCN GIAO THÔNG CÔNG CHÍNH  -Thí sinh dự thi bằng lái xe chú ý:... Đọc thêm
78838333_2427452430803846_4418094357584805888_n

18

Th112021
<DANH SÁCH 140 THÍ SINH DỰ THI GPLX HẠNG A1- 12H CHIỀU 20/11/2021 THỨ 7- TẠI SÂN NHỔN- TRƯỜNG TCN GIAO THÔNG CÔNG CHÍNH  -Thí sinh dự thi bằng lái xe chú ý:... Đọc thêm
89f3aa0b86f876a62fe9

10

Th112021
<DANH SÁCH 140 THÍ SINH DỰ THI GPLX HẠNG A1- 12H CHIỀU 10/11/2021 THỨ 4- TẠI SÂN NHỔN- TRƯỜNG TCN GIAO THÔNG CÔNG CHÍNH  -Thí sinh dự thi bằng lái xe chú ý:... Đọc thêm
78838333_2427452430803846_4418094357584805888_n

07

Th112021
DANH SÁCH 120 THÍ SINH DỰ THI GPLX HẠNG A1- 12H CHIỀU 8/11 THỨ 2- TẠI 281 KHUẤT DUY TIẾN-Thí sinh dự thi bằng lái xe chú ý: Đeo khẩu trang ... Đọc thêm
78838333_2427452430803846_4418094357584805888_n

03

Th112021
<DANH SÁCH 120 THÍ SINH DỰ THI GPLX HẠNG A1- 12H CHIỀU 4/11/2021 THỨ 5- TẠI SÂN NHỔN- TRƯỜNG TCN GIAO THÔNG CÔNG CHÍNH  -Thí sinh dự thi bằng lái xe chú ý:... Đọc thêm
89f3aa0b86f876a62fe9

02

Th112021
<DANH SÁCH 119 THÍ SINH DỰ THI GPLX HẠNG A1- 12H CHIỀU 3/11/2021 THỨ 4- TẠI SÂN NHỔN- TRƯỜNG TCN GIAO THÔNG CÔNG CHÍNH  -Thí sinh dự thi bằng lái xe chú ý:... Đọc thêm