Archive: Tháng Mười Hai, 2021

89f3aa0b86f876a62fe9

27

Th122021
<DANH SÁCH 147 THÍ SINH DỰ THI GPLX HẠNG A1- 6H30 SÁNG 28/12 THỨ 3- TẠI SÂN NHỔN- TRƯỜNG TCN GIAO THÔNG CÔNG CHÍNH  -Thí sinh dự thi bằng lái xe chú ý:... Đọc thêm
2019_12_12_17_44_IMG_3531

25

Th122021
<DANH SÁCH 150 THÍ SINH DỰ THI GPLX HẠNG A1- 12H THỨ 3 CHIỀU 28/12 - TẠI SÂN NHỔN- TRƯỜNG TCN GIAO THÔNG CÔNG CHÍNH  -Thí sinh dự thi bằng lái xe chú ... Đọc thêm
2019_12_12_17_44_IMG_3531

22

Th122021
-DANH SÁCH 150 THÍ SINH DỰ THI GPLX HẠNG A1- 12H CHIỀU 23/12 THỨ 5- TẠI 281 KHUẤT DUY TIẾN -Thí sinh dự thi bằng lái xe chú ý: Đeo khẩu ... Đọc thêm
89f3aa0b86f876a62fe9

16

Th122021
<DANH SÁCH 150 THÍ SINH DỰ THI GPLX HẠNG A1- 12H THỨ 6 CHIỀU 17/12 - TẠI SÂN NHỔN- TRƯỜNG TCN GIAO THÔNG CÔNG CHÍNH  -Thí sinh dự thi bằng lái xe chú ... Đọc thêm
2019_12_12_17_44_IMG_3531

14

Th122021
<DANH SÁCH 111 THÍ SINH DỰ THI GPLX HẠNG A1- 6H30 SÁNG 15/12 CHỦ NHẬT- TẠI SÂN NHỔN- TRƯỜNG TCN GIAO THÔNG CÔNG CHÍNH  -Thí sinh dự thi bằng lái xe chú ý:... Đọc thêm
2019_12_12_17_44_IMG_3531

13

Th122021
-DANH SÁCH 150 THÍ SINH DỰ THI GPLX HẠNG A1- 12H CHIỀU 14/12 THỨ 3- TẠI 281 KHUẤT DUY TIẾN -Thí sinh dự thi bằng lái xe chú ý: Đeo khẩu ... Đọc thêm
89f3aa0b86f876a62fe9

08

Th122021
-DANH SÁCH 150 THÍ SINH DỰ THI GPLX HẠNG A1- 12H CHIỀU 9/12 THỨ 5- TẠI 281 KHUẤT DUY TIẾN -Thí sinh dự thi bằng lái xe chú ý: Đeo khẩu ... Đọc thêm
89f3aa0b86f876a62fe9

03

Th122021
<DANH SÁCH 144 THÍ SINH DỰ THI GPLX HẠNG A1- 6H30 SÁNG 5/12 CHỦ NHẬT- TẠI SÂN NHỔN- TRƯỜNG TCN GIAO THÔNG CÔNG CHÍNH  -Thí sinh dự thi bằng lái xe chú ý:... Đọc thêm
89f3aa0b86f876a62fe9

03

Th122021
<DANH SÁCH 150 THÍ SINH DỰ THI GPLX HẠNG A1- 12H CHỦ NHẬT CHIỀU 5/12 - TẠI SÂN NHỔN- TRƯỜNG TCN GIAO THÔNG CÔNG CHÍNH  -Thí sinh dự thi bằng lái xe chú ... Đọc thêm