Archive: Tháng Một, 2022

24

Th12022
<DANH SÁCH 150 THÍ SINH DỰ THI GPLX HẠNG A1- 6H30 SÁNG 25/1/2022 THỨ3- TẠI SÂN NHỔN- TRƯỜNG TCN GIAO THÔNG CÔNG CHÍNH  -Thí sinh dự thi bằng lái xe chú ý:... Đọc thêm
2019_12_12_17_44_IMG_3531

19

Th12022
<DANH SÁCH 150 THÍ SINH DỰ THI GPLX HẠNG A1- 6H30 SÁNG 20/1/2022 THỨ5- TẠI SÂN NHỔN- TRƯỜNG TCN GIAO THÔNG CÔNG CHÍNH  -Thí sinh dự thi bằng lái xe chú ý:... Đọc thêm

09

Th12022
<DANH SÁCH 150 THÍ SINH DỰ THI GPLX HẠNG A1- 12H THỨ 2 CHIỀU 10/1/2022 - TẠI SÂN NHỔN- TRƯỜNG TCN GIAO THÔNG CÔNG CHÍNH  -Thí sinh dự thi bằng lái xe chú ... Đọc thêm
2019_12_12_17_44_IMG_3531

09

Th12022
<DANH SÁCH 134 THÍ SINH DỰ THI GPLX HẠNG A1- 6H30 SÁNG 10/1/2022 THỨ 2- TẠI SÂN NHỔN- TRƯỜNG TCN GIAO THÔNG CÔNG CHÍNH  -Thí sinh dự thi bằng lái xe chú ý:... Đọc thêm