Archive: Tháng Hai, 2022

2019_12_12_17_44_IMG_3531

26

Th22022
<DANH SÁCH 150 THÍ SINH DỰ THI GPLX HẠNG A1- 12H CHỦ NHẬT CHIỀU 27/02/2022 - TẠI SÂN NHỔN- TRƯỜNG TCN GIAO THÔNG CÔNG CHÍNH  -Thí sinh dự thi bằng lái xe chú ... Đọc thêm
2019_12_12_17_44_IMG_3531

23

Th22022
<DANH SÁCH 150 THÍ SINH DỰ THI GPLX HẠNG A1- 12H THỨ 5 CHIỀU 24/02/2022 - TẠI SÂN NHỔN- TRƯỜNG TCN GIAO THÔNG CÔNG CHÍNH  -Thí sinh dự thi bằng lái xe chú ... Đọc thêm

17

Th22022
<DANH SÁCH 150 THÍ SINH DỰ THI GPLX HẠNG A1- 6H30 SÁNG 18/02/2022 THỨ6- TẠI SÂN NHỔN- TRƯỜNG TCN GIAO THÔNG CÔNG CHÍNH  -Thí sinh dự thi bằng lái xe chú ý:... Đọc thêm
2019_12_12_17_44_IMG_3531

12

Th22022
<DANH SÁCH 123 THÍ SINH DỰ THI GPLX HẠNG A1- 12H THỨ 2 CHIỀU 14/02/2022 - TẠI SÂN NHỔN- TRƯỜNG TCN GIAO THÔNG CÔNG CHÍNH  -Thí sinh dự thi bằng lái xe chú ... Đọc thêm