Archive: Tháng Ba, 2022

2019_12_12_17_44_IMG_3531

28

Th32022
<DANH SÁCH 150 THÍ SINH DỰ THI GPLX HẠNG A1- 6H30 SÁNG 29/03/2022 THỨ 3- TẠI SÂN NHỔN- TRƯỜNG TCN GIAO THÔNG CÔNG CHÍNH  -Thí sinh dự thi bằng lái xe chú ý:... Đọc thêm
2019_12_12_17_44_IMG_3531

27

Th32022
-DANH SÁCH 150 THÍ SINH DỰ THI GPLX HẠNG A1- 12H CHIỀU 28/3/2022 THỨ 2- TẠI 281 KHUẤT DUY TIẾN -Thí sinh dự thi bằng lái xe chú ý: Đeo khẩu ... Đọc thêm
2019_12_12_17_44_IMG_3531

26

Th32022
<DANH SÁCH 150 THÍ SINH DỰ THI GPLX HẠNG A1- 6H30 SÁNG 27/03/2022 CHỦ NHẬT- TẠI SÂN NHỔN- TRƯỜNG TCN GIAO THÔNG CÔNG CHÍNH  -Thí sinh dự thi bằng lái xe chú ý:... Đọc thêm
2019_12_12_17_44_IMG_3531

19

Th32022
<DANH SÁCH 150 THÍ SINH DỰ THI GPLX HẠNG A1- 12H CHỦ NHẬT CHIỀU 21/3/2022 - TẠI TRƯỜNG ĐH THÀNH ĐÔ -Thí sinh dự thi bằng lái xe chú ý: Đeo ... Đọc thêm
2019_12_12_17_44_IMG_3531

12

Th32022
<DANH SÁCH 150 THÍ SINH DỰ THI GPLX HẠNG A1- 12H CHỦ NHẬT CHIỀU 13/3/2022 - TẠI SÂN NHỔN- TRƯỜNG TCN GIAO THÔNG CÔNG CHÍNH  -Thí sinh dự thi bằng lái xe chú ... Đọc thêm
2019_12_12_17_44_IMG_3531

09

Th32022
<DANH SÁCH 150 THÍ SINH DỰ THI GPLX HẠNG A1- 12H CHỦ NHẬT CHIỀU 10/3/2022 - TẠI SÂN NHỔN- TRƯỜNG TCN GIAO THÔNG CÔNG CHÍNH  -Thí sinh dự thi bằng lái xe chú ... Đọc thêm

02

Th32022
-DANH SÁCH 150 THÍ SINH DỰ THI GPLX HẠNG A1- 12H CHIỀU 3/3/2022 THỨ 5- TẠI 281 KHUẤT DUY TIẾN -Thí sinh dự thi bằng lái xe chú ý: Đeo khẩu ... Đọc thêm
2019_12_12_17_44_IMG_3531

01

Th32022
-DANH SÁCH 150 THÍ SINH DỰ THI GPLX HẠNG A1- 12H CHIỀU 2/3/2022 THỨ 4- TẠI 281 KHUẤT DUY TIẾN -Thí sinh dự thi bằng lái xe chú ý: Đeo khẩu ... Đọc thêm