Archive: Tháng Năm, 2022

2019_12_12_17_44_IMG_3531

27

Th52022
-DANH SÁCH 150 THÍ SINH DỰ THI GPLX HẠNG A1- 12H CHIỀU 28/5/2022 THỨ 7- TẠI 281 KHUẤT DUY TIẾN -Thí sinh dự thi bằng lái xe chú ý: Đeo khẩu ... Đọc thêm
congtruongTDD

24

Th52022
<DANH SÁCH 150 THÍ SINH DỰ THI GPLX HẠNG A1- CHIỀU 25/5 THỨ 4 - TẠI TRƯỜNG ĐH THÀNH ĐÔ -Thí sinh dự thi bằng lái xe chú ý: Đeo khẩu ... Đọc thêm
z3331466150218_084543b87c877697fe7795d9a82e28f6

22

Th52022
<DANH SÁCH 149 THÍ SINH DỰ THI GPLX HẠNG A1- 6H30 SÁNG 23/5/2022 THỨ 2- TẠI SÂN NHỔN- TRƯỜNG TCN GIAO THÔNG CÔNG CHÍNH  -Thí sinh dự thi bằng lái xe chú ý:... Đọc thêm
2019_12_12_17_44_IMG_3531

18

Th52022
-DANH SÁCH 148 THÍ SINH DỰ THI GPLX HẠNG A1- 12H CHIỀU 19/5/2022 THỨ 5- TẠI 281 KHUẤT DUY TIẾN -Thí sinh dự thi bằng lái xe chú ý: Đeo khẩu ... Đọc thêm
2019_12_12_17_44_IMG_3531

15

Th52022
<DANH SÁCH 145 THÍ SINH DỰ THI GPLX HẠNG A1- 12H  Chiều 16/5/2022 Thứ 2 - TẠI SÂN NHỔN- TRƯỜNG TCN GIAO THÔNG CÔNG CHÍNH  -Thí sinh dự thi bằng lái xe chú ... Đọc thêm
2019_12_12_17_44_IMG_3531

06

Th52022
-DANH SÁCH 150 THÍ SINH DỰ THI GPLX HẠNG A1- 12H CHIỀU 7/5/2022 THỨ 7- TẠI 281 KHUẤT DUY TIẾN -Thí sinh dự thi bằng lái xe chú ý: Đeo khẩu ... Đọc thêm

04

Th52022
<DANH SÁCH 123 THÍ SINH DỰ THI GPLX HẠNG A1- 6H30 SÁNG 6/5/2022 THỨ 6- TẠI SÂN NHỔN- TRƯỜNG TCN GIAO THÔNG CÔNG CHÍNH  -Thí sinh dự thi bằng lái xe chú ý:... Đọc thêm