Archive: Tháng Sáu, 2022

29

Th62022
-DANH SÁCH 150 THÍ SINH DỰ THI GPLX HẠNG A1- SÁNG 30/6/2022 THỨ 5 - TẠI 281 KHUẤT DUY TIẾN -Thí sinh dự thi bằng lái xe chú ý: Đeo khẩu ... Đọc thêm
z3273274377780_5795cf7117d6a69ae29db3702ba1a138

27

Th62022
<DANH SÁCH 150 THÍ SINH DỰ THI GPLX HẠNG A1- CHIỀU 28/6 THỨ 3 - TẠI TRƯỜNG ĐH THÀNH ĐÔ -Thí sinh dự thi bằng lái xe chú ý: Đeo khẩu ... Đọc thêm
2019_12_12_17_44_IMG_3531

26

Th62022
-DANH SÁCH 150 THÍ SINH DỰ THI GPLX HẠNG A1- 12H CHIỀU 27/6 THỨ 2- TẠI 281 KHUẤT DUY TIẾN -Thí sinh dự thi bằng lái xe chú ý: Đeo khẩu ... Đọc thêm
2019_12_12_17_44_IMG_3531

21

Th62022
<DANH SÁCH 150 THÍ SINH DỰ THI GPLX HẠNG A1- Sáng 22.6 thứ 4 - TẠI TRƯỜNG ĐH THÀNH ĐÔ -Thí sinh dự thi bằng lái xe chú ý: Đeo khẩu ... Đọc thêm

19

Th62022
<DANH SÁCH 150 THÍ SINH DỰ THI GPLX HẠNG A1- CHIỀU 20/6 THỨ 2 - TẠI TRƯỜNG ĐH THÀNH ĐÔ -Thí sinh dự thi bằng lái xe chú ý: Đeo khẩu ... Đọc thêm
2019_12_12_17_44_IMG_3531

17

Th62022
-DANH SÁCH 150 THÍ SINH DỰ THI GPLX HẠNG A1- 12H CHIỀU 18/6 THỨ 7- TẠI 281 KHUẤT DUY TIẾN -Thí sinh dự thi bằng lái xe chú ý: Đeo khẩu ... Đọc thêm

11

Th62022
-DANH SÁCH 150 THÍ SINH DỰ THI GPLX HẠNG A1- SÁNG 12/6/2022 CHỦ NHẬT - TẠI 281 KHUẤT DUY TIẾN -Thí sinh dự thi bằng lái xe chú ý: Đeo khẩu ... Đọc thêm
z3331466150218_084543b87c877697fe7795d9a82e28f6

07

Th62022
<DANH SÁCH 150 THÍ SINH DỰ THI GPLX HẠNG A1- 6H30 SÁNG 8/6/2022 THỨ 4- TẠI SÂN NHỔN- TRƯỜNG TCN GIAO THÔNG CÔNG CHÍNH  -Thí sinh dự thi bằng lái xe chú ý:... Đọc thêm
z3331466150218_084543b87c877697fe7795d9a82e28f6

03

Th62022
-DANH SÁCH 150 THÍ SINH DỰ THI GPLX HẠNG A1- SÁNG 4/6/2022 THỨ 7 - TẠI 281 KHUẤT DUY TIẾN -Thí sinh dự thi bằng lái xe chú ý: Đeo khẩu ... Đọc thêm