Archive: Tháng Chín, 2022

277785435_2075752335927598_2819273496171204109_n

27

Th92022
<DANH SÁCH 150 THÍ SINH DỰ THI GPLX HẠNG A1- 6H30 SÁNG 28/09/2022 thứ 4- TẠI SÂN NHỔN- TRƯỜNG TCN GIAO THÔNG CÔNG CHÍNH  -Thí sinh dự thi bằng lái xe chú ý:... Đọc thêm
277785435_2075752335927598_2819273496171204109_n

23

Th92022
277785435_2075752335927598_2819273496171204109_n

19

Th92022
-DANH SÁCH 150 THÍ SINH DỰ THI GPLX HẠNG A1- SÁNG 20/9/2022 THỨ 3 - TẠI 281 KHUẤT DUY TIẾN -Thí sinh dự thi bằng lái xe chú ý: Đeo khẩu ... Đọc thêm
277785435_2075752335927598_2819273496171204109_n

17

Th92022
<DANH SÁCH 150 THÍ SINH DỰ THI GPLX HẠNG A1- CHIỀU 18/09/2022  - TẠI TRƯỜNG ĐH THÀNH ĐÔ -Thí sinh dự thi bằng lái xe chú ý: Đeo khẩu trang ... Đọc thêm
277785435_2075752335927598_2819273496171204109_n

17

Th92022
181617710_1867685116734322_5550253095407729784_n

06

Th92022
-DANH SÁCH 180 THÍ SINH DỰ THI GPLX HẠNG A1- 12H CHIỀU 07/09 THỨ 4- TẠI 281 KHUẤT DUY TIẾN -Thí sinh dự thi bằng lái xe chú ý: Đeo khẩu ... Đọc thêm
z3309451198297_2c06de07df1babc124a23dfe53b4ae8e

06

Th92022
<DANH SÁCH 150 THÍ SINH DỰ THI GPLX HẠNG A1- CHIỀU 07/09/2022  - TẠI TRƯỜNG ĐH THÀNH ĐÔ -Thí sinh dự thi bằng lái xe chú ý: Đeo khẩu trang ... Đọc thêm