Archive: Tháng Mười, 2022

277785435_2075752335927598_2819273496171204109_n

21

Th102022
-DANH SÁCH 152 THÍ SINH DỰ THI GPLX HẠNG A1- SÁNG 22/10/2022 THỨ 7 - TẠI 281 KHUẤT DUY TIẾN -Thí sinh dự thi bằng lái xe chú ý: Đeo khẩu ... Đọc thêm
181617710_1867685116734322_5550253095407729784_n

21

Th102022

12

Th102022
DANH SÁCH 150THÍ SINH DỰ THI GPLX HẠNG A1- 12H CHIỀU 13/10/2022 THỨ 5 - TẠI 281 KHUẤT DUY TIẾN  -Thí sinh dự thi bằng lái xe chú ý: Đeo khẩu ... Đọc thêm

09

Th102022
-DANH SÁCH 150 THÍ SINH DỰ THI GPLX HẠNG A1- SÁNG 10/10/2022 thứ2 - TẠI 281 KHUẤT DUY TIẾN -Thí sinh dự thi bằng lái xe chú ý: Đeo khẩu trang ... Đọc thêm
277785435_2075752335927598_2819273496171204109_n

07

Th102022
277785435_2075752335927598_2819273496171204109_n

02

Th102022
<DANH SÁCH 150 THÍ SINH DỰ THI GPLX HẠNG A1- 6H30 SÁNG 03/10/2022 thứ 2- TẠI SÂN NHỔN- TRƯỜNG TCN GIAO THÔNG CÔNG CHÍNH  -Thí sinh dự thi bằng lái xe chú ý:... Đọc thêm
z3309451198297_2c06de07df1babc124a23dfe53b4ae8e

01

Th102022
<DANH SÁCH 150 THÍ SINH DỰ THI GPLX HẠNG A1- CHIỀU 2/10/2022  - TẠI TRƯỜNG ĐH THÀNH ĐÔ -Thí sinh dự thi bằng lái xe chú ý: Đeo khẩu trang ... Đọc thêm