Archive: 2023

29

Th122023
DANH SÁCH 152 THÍ SINH DỰ THI GPLX HẠNG A1-SÁNG 30/12/2023 THỨ 7- TẠI SÂN NHỔN- TRƯỜNG TCN GIAO THÔNG CÔNG CHÍNH  -Thí sinh dự thi bằng lái xe chú ý: ... Đọc thêm
375837601_619807210323149_9093665952314045389_n

21

Th122023
-DANH SÁCH 150 THÍ SINH DỰ THI GPLX HẠNG A1- SÁNG 22/12/2023 Thứ 6 - TẠI 281 KHUẤT DUY TIẾN -Thí sinh dự thi bằng lái xe chú ý: Đeo khẩu ... Đọc thêm

15

Th122023
DANH SÁCH 150 THÍ SINH DỰ THI GPLX HẠNG A1-SÁNG 18/12/2023 THỨ 2- TẠI SÂN NHỔN- TRƯỜNG TCN GIAO THÔNG CÔNG CHÍNH  -Thí sinh dự thi bằng lái xe chú ý: ... Đọc thêm

10

Th122023
<DANH SÁCH 150 THÍ SINH DỰ THI GPLX HẠNG A1- CHIỀU 11/12/2023 Thứ 2  - TẠI TRƯỜNG ĐH THÀNH ĐÔ -Thí sinh dự thi bằng lái xe chú ý: Đeo khẩu ... Đọc thêm

07

Th122023
-DANH SÁCH 151 THÍ SINH DỰ THI GPLX HẠNG A1- CHIỀU 09/12/2023 thứ 7 - TẠI 281 KHUẤT DUY TIẾN -Thí sinh dự thi bằng lái xe chú ý: Đeo khẩu ... Đọc thêm

01

Th122023
DANH SÁCH 150 THÍ SINH DỰ THI GPLX HẠNG A1-CHIỀU 4/12/2023 THỨ 2- TRƯỜNG TCN GIAO THÔNG CÔNG CHÍNH  -Thí sinh dự thi bằng lái xe chú ý: Đeo khẩu trang ... Đọc thêm

22

Th112023
-DANH SÁCH 150 THÍ SINH DỰ THI GPLX HẠNG A1- SÁNG 23/11/2023 Thứ 5 - TẠI 281 KHUẤT DUY TIẾN -Thí sinh dự thi bằng lái xe chú ý: Đeo khẩu ... Đọc thêm

22

Th112023
<DANH SÁCH 150 THÍ SINH DỰ THI GPLX HẠNG A1- CHIỀU 23/11/2023 Thứ 5  - TẠI TRƯỜNG ĐH THÀNH ĐÔ -Thí sinh dự thi bằng lái xe chú ý: Đeo khẩu ... Đọc thêm

17

Th112023
-DANH SÁCH 150 THÍ SINH DỰ THI GPLX HẠNG A1- CHIỀU 18/11/2023 thứ 7 - TẠI 281 KHUẤT DUY TIẾN -Thí sinh dự thi bằng lái xe chú ý: Đeo khẩu ... Đọc thêm

16

Th112023
DANH SÁCH 150 THÍ SINH DỰ THI GPLX HẠNG A1-SÁNG 17/11/2023 THỨ 6- TẠI SÂN NHỔN- TRƯỜNG TCN GIAO THÔNG CÔNG CHÍNH  -Thí sinh dự thi bằng lái xe chú ý: ... Đọc thêm