Archive: Tháng Một, 2024

28

Th12024
DANH SÁCH 153 THÍ SINH DỰ THI GPLX HẠNG A1-SÁNG 29/01/2024- THỨ 2-TẠI SÂN NHỔN- TRƯỜNG TCN GIAO THÔNG CÔNG CHÍNH  -Thí sinh dự thi bằng lái xe chú ý: Đeo ... Đọc thêm

20

Th12024
DANH SÁCH 150 THÍ SINH DỰ THI GPLX HẠNG A1-SÁNG 22/01/2024- THỨ 2-TẠI SÂN NHỔN- TRƯỜNG TCN GIAO THÔNG CÔNG CHÍNH  -Thí sinh dự thi bằng lái xe chú ý: Đeo ... Đọc thêm

19

Th12024
-DANH SÁCH 150 THÍ SINH DỰ THI GPLX HẠNG A1- SÁNG 20/01/2024-Thứ 7 - TẠI 281 KHUẤT DUY TIẾN -Thí sinh dự thi bằng lái xe chú ý: Đeo khẩu trang ... Đọc thêm

08

Th12024
DANH SÁCH 150 THÍ SINH DỰ THI GPLX HẠNG A1-SÁNG 09/01/2024- THỨ 3-TẠI SÂN NHỔN- TRƯỜNG TCN GIAO THÔNG CÔNG CHÍNH  -Thí sinh dự thi bằng lái xe chú ý: Đeo ... Đọc thêm
2022_04_06_20_17_IMG_8420

06

Th12024
-DANH SÁCH 151 THÍ SINH DỰ THI GPLX HẠNG A1- CHIỀU 08/01/2024 thứ 2- TẠI 281 KHUẤT DUY TIẾN -Thí sinh dự thi bằng lái xe chú ý: Đeo khẩu trang ... Đọc thêm