@Quy93

18

Th32023
DANH SÁCH 150THÍ SINH DỰ THI GPLX HẠNG A1- 12H CHIỀU 19/03/2023 CHỦ NHẬT- TẠI 281 KHUẤT DUY TIẾN  -Thí sinh dự thi bằng lái xe chú ý: Đeo khẩu trang ... Đọc thêm
2020_07_14_10_36_IMG_1397

12

Th32023
<DANH SÁCH 150 THÍ SINH DỰ THI GPLX HẠNG A1- CHIỀU 13/03/2023 THỨ 2  - TẠI TRƯỜNG ĐH THÀNH ĐÔ -Thí sinh dự thi bằng lái xe chú ý: Đeo khẩu ... Đọc thêm

11

Th32023

09

Th32023
DANH SÁCH 150THÍ SINH DỰ THI GPLX HẠNG A1- 12H CHIỀU 10/03/2023 THỨ 6 - TẠI 281 KHUẤT DUY TIẾN  -Thí sinh dự thi bằng lái xe chú ý: Đeo khẩu ... Đọc thêm

24

Th22023

23

Th22023
<DANH SÁCH 150 THÍ SINH DỰ THI GPLX HẠNG A1- SÁNG 24/2/2023 THỨ 6  - TẠI TRƯỜNG ĐH THÀNH ĐÔ -Thí sinh dự thi bằng lái xe chú ý: Đeo khẩu ... Đọc thêm

22

Th22023
-DANH SÁCH 150 THÍ SINH DỰ THI GPLX HẠNG A1- SÁNG 23/2/2023 THỨ 5 - TẠI 281 KHUẤT DUY TIẾN -Thí sinh dự thi bằng lái xe chú ý: Đeo khẩu ... Đọc thêm

22

Th22023
-DANH SÁCH 150 THÍ SINH DỰ THI GPLX HẠNG A1- SÁNG 23/2/2023 THỨ 5 - TẠI 281 KHUẤT DUY TIẾN -Thí sinh dự thi bằng lái xe chú ý: Đeo khẩu ... Đọc thêm

16

Th22023
z3309451198297_2c06de07df1babc124a23dfe53b4ae8e

09

Th22023
<DANH SÁCH 150 THÍ SINH DỰ THI GPLX HẠNG A1- CHIỀU 10/2/2023 THỨ 6  - TẠI TRƯỜNG ĐH THÀNH ĐÔ -Thí sinh dự thi bằng lái xe chú ý: Đeo khẩu ... Đọc thêm