@Quy93

22

Th42024
Bước 1: Nộp hồ sơ,chọn gói phù hợp với bạn Bằng cách gọi hoặc nhắn tin qua zalo  ... Đọc thêm

21

Th42024
-DANH SÁCH  THÍ SINH DỰ THI GPLX HẠNG A1- CHIỀU 22/04/2024  - TẠI 281 KHUẤT DUY TIẾN -Thí sinh dự thi bằng lái xe chú ý: Đeo khẩu trang ,sân thi ... Đọc thêm
z4862005656830_fa4509bf7351a055d07e64cc1b8ee0c8

18

Th42024
DANH SÁCH 150 THÍ SINH DỰ THI GPLX HẠNG A1-CHIỀU 19/4/2024 THỨ 6 TRƯỜNG TCN GIAO THÔNG CÔNG CHÍNH  -Thí sinh dự thi bằng lái xe chú ý: Đeo khẩu trang ... Đọc thêm
z4862005656830_fa4509bf7351a055d07e64cc1b8ee0c8

15

Th42024
DANH SÁCH 150 THÍ SINH DỰ THI GPLX HẠNG A1- CHIỀU 16/04/2024 THỨ 3  - TẠI TRƯỜNG ĐH THÀNH ĐÔ -Thí sinh dự thi bằng lái xe chú ý: Đeo khẩu ... Đọc thêm
z4862005656830_fa4509bf7351a055d07e64cc1b8ee0c8

08

Th42024
-DANH SÁCH 150 THÍ SINH DỰ THI GPLX HẠNG A1- SÁNG 09/04/2024 THỨ 3 - TẠI 281 KHUẤT DUY TIẾN -Thí sinh dự thi bằng lái xe chú ý: Đeo khẩu ... Đọc thêm
375837601_619807210323149_9093665952314045389_n

05

Th42024
<DANH SÁCH 150 THÍ SINH DỰ THI GPLX HẠNG A1- CHIỀU 06/04/2024 THỨ 7  - TẠI TRƯỜNG ĐH THÀNH ĐÔ -Thí sinh dự thi bằng lái xe chú ý: Đeo khẩu ... Đọc thêm
375837601_619807210323149_9093665952314045389_n

04

Th42024
DANH SÁCH 144 THÍ SINH DỰ THI GPLX HẠNG A1-SÁNG 05/04/2024 THỨ 6 SÂN 186 CẦU DIỄN  -Thí sinh dự thi bằng lái xe chú ý: Đeo khẩu trang , chuẩn ... Đọc thêm
375837601_619807210323149_9093665952314045389_n

03

Th42024
-DANH SÁCH 120 THÍ SINH DỰ THI GPLX HẠNG A1- SÁNG 04/04/2024 THỨ 5 - TẠI 281 KHUẤT DUY TIẾN -Thí sinh dự thi bằng lái xe chú ý: Đeo khẩu ... Đọc thêm

27

Th32024
-DANH SÁCH 150 THÍ SINH DỰ THI GPLX HẠNG A1- CHIỀU 28/3  - TẠI 281 KHUẤT DUY TIẾN -Thí sinh dự thi bằng lái xe chú ý: Đeo khẩu trang ,sân ... Đọc thêm

22

Th32024
<DANH SÁCH 150 THÍ SINH DỰ THI GPLX HẠNG A1- CHIỀU 25/03/2024 Thứ 2  - TẠI TRƯỜNG ĐH THÀNH ĐÔ -Thí sinh dự thi bằng lái xe chú ý: Đeo khẩu ... Đọc thêm