Category: Lịch thi cập nhật

78838333_2427452430803846_4418094357584805888_n

19

Th102021
DANH SÁCH 120 THÍ SINH DỰ THI GPLX HẠNG A1- 12H CHIỀU 20/10 THỨ 4- TẠI 281 KHUẤT DUY TIẾN-Thí sinh dự thi bằng lái xe chú ý: Đeo khẩu trang ... Đọc thêm

12

Th72021
DANH SÁCH 123 THÍ SINH DỰ THI GPLX HẠNG A1- SÁNG 13/7/2021 THỨ 3- TẠI TRUNG CẤP NGHỀ GIAO THÔNG CÔNG CHÍNH - NHỔN  ... Đọc thêm

06

Th72021
DANH SÁCH 150 THÍ SINH DỰ THI GPLX HẠNG A1- SÁNG 8/7/2021- THỨ 5  - TẠI 281 KHUẤT DUY TIẾN ( ĐH PHÒNG CHÁY)... Đọc thêm
89f3aa0b86f876a62fe9

04

Th52021
DANH SÁCH 150 THÍ SINH DỰ THI GPLX HẠNG A1- SÁNG 5/5/2021- THỨ 4  - TẠI 281 KHUẤT DUY TIẾN ( ĐH PHÒNG CHÁY)... Đọc thêm
78838333_2427452430803846_4418094357584805888_n

12

Th42021
DANH SÁCH 240 THÍ SINH DỰ THI GPLX HẠNG A1- SÁNG 15/4/2021- THỨ 5  - TẠI 281 KHUẤT DUY TIẾN ( ĐH PHÒNG CHÁY)... Đọc thêm
89f3aa0b86f876a62fe9

08

Th42021
DANH SÁCH 240 THÍ SINH DỰ THI GPLX HẠNG A1- SÁNG 09/04/2021 THỨ 6- TẠI TRUNG CẤP NGHỀ GIAO THÔNG CÔNG CHÍNH - NHỔN  ... Đọc thêm
78838333_2427452430803846_4418094357584805888_n

27

Th32021
DANH SÁCH 240 THÍ SINH DỰ THI GPLX HẠNG A1- SÁNG 30/3/2021- THỨ 3  - TẠI 281 KHUẤT DUY TIẾN ( ĐH PHÒNG CHÁY)... Đọc thêm
78838333_2427452430803846_4418094357584805888_n

20

Th32021
DANH SÁCH 240 THÍ SINH DỰ THI GPLX HẠNG A1- SÁNG 21/03/2021 chủ nhật- TẠI TRUNG CẤP NGHỀ GIAO THÔNG CÔNG CHÍNH - NHỔN  ... Đọc thêm
78838333_2427452430803846_4418094357584805888_n

15

Th32021
DANH SÁCH 240 THÍ SINH DỰ THI GPLX HẠNG A1- CHIỀU 12H- 16/03/2021 thứ 3- TẠI TRUNG CẤP NGHỀ GIAO THÔNG CÔNG CHÍNH - NHỔN  ... Đọc thêm
78838333_2427452430803846_4418094357584805888_n

13

Th32021
DANH SÁCH 240 THÍ SINH DỰ THI GPLX HẠNG A1- SÁNG 15/3/2021- THỨ 2  - TẠI 281 KHUẤT DUY TIẾN ( ĐH PHÒNG CHÁY)... Đọc thêm