Danh sách thi ô tô B2 sáng 10.5 tại sân Lái Xe Ngọc Hà