DANH SÁCH THÍ SINH DỰ THI GPLX Ô TÔ HẠNG B2- SÁNG 26/05/2019- TẠI SÂN LÁI XE NGỌC HÀ