Archive: Tháng Sáu, 2023

26

Th62023
<DANH SÁCH 150 THÍ SINH DỰ THI GPLX HẠNG A1- SÁNG 27/06 THỨ 3  - TẠI TRƯỜNG ĐH THÀNH ĐÔ -Thí sinh dự thi bằng lái xe chú ý: Đeo khẩu ... Đọc thêm
2022_04_06_20_17_IMG_8420

25

Th62023
-DANH SÁCH 150 THÍ SINH DỰ THI GPLX HẠNG A1- SÁNG 26/06/2023 Thứ 2 - TẠI 281 KHUẤT DUY TIẾN -Thí sinh dự thi bằng lái xe chú ý: Đeo khẩu ... Đọc thêm
2022_04_06_20_17_IMG_8420

17

Th62023

15

Th62023
<DANH SÁCH 150 THÍ SINH DỰ THI GPLX HẠNG A1- SÁNG 16/06 THỨ 6  - TẠI TRƯỜNG ĐH THÀNH ĐÔ -Thí sinh dự thi bằng lái xe chú ý: Đeo khẩu ... Đọc thêm

15

Th62023
<DANH SÁCH 150 THÍ SINH DỰ THI GPLX HẠNG A1- CHIỀU 16/06/2023 THỨ 6  - TẠI TRƯỜNG ĐH THÀNH ĐÔ -Thí sinh dự thi bằng lái xe chú ý: Đeo khẩu ... Đọc thêm

15

Th62023
-DANH SÁCH 150 THÍ SINH DỰ THI GPLX HẠNG A1- SÁNG 16/06/2023 Thứ 6 - TẠI 281 KHUẤT DUY TIẾN -Thí sinh dự thi bằng lái xe chú ý: Đeo khẩu ... Đọc thêm
2022_04_06_20_17_IMG_8422

07

Th62023
2022_04_06_20_17_IMG_8420

04

Th62023
-DANH SÁCH 150 THÍ SINH DỰ THI GPLX HẠNG A1- SÁNG 05/06/2023 THỨ 2 - TẠI 281 KHUẤT DUY TIẾN -Thí sinh dự thi bằng lái xe chú ý: Đeo khẩu ... Đọc thêm