Archive: Tháng Tám, 2023

277785435_2075752335927598_2819273496171204109_n

30

Th82023
-DANH SÁCH 150 THÍ SINH DỰ THI GPLX HẠNG A1- CHIỀU 31/08/2023 thứ 5 - TẠI 281 KHUẤT DUY TIẾN -Thí sinh dự thi bằng lái xe chú ý: Đeo khẩu ... Đọc thêm
2022_04_06_20_17_IMG_8420

30

Th82023
<DANH SÁCH 150 THÍ SINH DỰ THI GPLX HẠNG A1- SÁNG 31/8 THỨ 5  - TẠI TRƯỜNG ĐH THÀNH ĐÔ -Thí sinh dự thi bằng lái xe chú ý: Đeo khẩu ... Đọc thêm

29

Th82023
-DANH SÁCH 153 THÍ SINH DỰ THI GPLX HẠNG A1- SÁNG 30/08/2023 Thứ 4 - TẠI 281 KHUẤT DUY TIẾN -Thí sinh dự thi bằng lái xe chú ý: Đeo khẩu ... Đọc thêm

19

Th82023
2022_04_06_20_17_IMG_8422

15

Th82023
-DANH SÁCH 150 THÍ SINH DỰ THI GPLX HẠNG A1- SÁNG 16/08/2023 Thứ 4 - TẠI 281 KHUẤT DUY TIẾN -Thí sinh dự thi bằng lái xe chú ý: Đeo khẩu ... Đọc thêm

10

Th82023

10

Th82023
<DANH SÁCH 150 THÍ SINH DỰ THI GPLX HẠNG A1- CHIỀU 11/08/2023 THỨ 6  - TẠI TRƯỜNG ĐH THÀNH ĐÔ -Thí sinh dự thi bằng lái xe chú ý: Đeo khẩu ... Đọc thêm