Archive: Tháng Mười, 2023

24

Th102023

24

Th102023
<DANH SÁCH 150 THÍ SINH DỰ THI GPLX HẠNG A1- CHIỀU 25/10- Thứ 4  - TẠI TRƯỜNG ĐH THÀNH ĐÔ -Thí sinh dự thi bằng lái xe chú ý: Đeo khẩu ... Đọc thêm

19

Th102023
-DANH SÁCH 150 THÍ SINH DỰ THI GPLX HẠNG A1- CHIỀU 20/10/2023 thứ 6 - TẠI 281 KHUẤT DUY TIẾN -Thí sinh dự thi bằng lái xe chú ý: Đeo khẩu ... Đọc thêm

09

Th102023
-DANH SÁCH 150 THÍ SINH DỰ THI GPLX HẠNG A1- SÁNG 10/10/2023 Thứ 3 - TẠI 281 KHUẤT DUY TIẾN -Thí sinh dự thi bằng lái xe chú ý: Đeo khẩu ... Đọc thêm

06

Th102023
<DANH SÁCH 150 THÍ SINH DỰ THI GPLX HẠNG A1- SÁNG 07/10/2023 Thứ7  - TẠI TRƯỜNG ĐH THÀNH ĐÔ -Thí sinh dự thi bằng lái xe chú ý: Đeo khẩu trang ... Đọc thêm

03

Th102023

03

Th102023
-DANH SÁCH 150 THÍ SINH DỰ THI GPLX HẠNG A1- SÁNG 04/10/2023 Thứ 4 - TẠI 281 KHUẤT DUY TIẾN -Thí sinh dự thi bằng lái xe chú ý: Đeo khẩu ... Đọc thêm