Archive: Tháng Mười Một, 2023

22

Th112023
-DANH SÁCH 150 THÍ SINH DỰ THI GPLX HẠNG A1- SÁNG 23/11/2023 Thứ 5 - TẠI 281 KHUẤT DUY TIẾN -Thí sinh dự thi bằng lái xe chú ý: Đeo khẩu ... Đọc thêm

22

Th112023
<DANH SÁCH 150 THÍ SINH DỰ THI GPLX HẠNG A1- CHIỀU 23/11/2023 Thứ 5  - TẠI TRƯỜNG ĐH THÀNH ĐÔ -Thí sinh dự thi bằng lái xe chú ý: Đeo khẩu ... Đọc thêm

17

Th112023
-DANH SÁCH 150 THÍ SINH DỰ THI GPLX HẠNG A1- CHIỀU 18/11/2023 thứ 7 - TẠI 281 KHUẤT DUY TIẾN -Thí sinh dự thi bằng lái xe chú ý: Đeo khẩu ... Đọc thêm

16

Th112023
DANH SÁCH 150 THÍ SINH DỰ THI GPLX HẠNG A1-SÁNG 17/11/2023 THỨ 6- TẠI SÂN NHỔN- TRƯỜNG TCN GIAO THÔNG CÔNG CHÍNH  -Thí sinh dự thi bằng lái xe chú ý: ... Đọc thêm
2022_04_06_20_17_IMG_8420

09

Th112023
<DANH SÁCH 150 THÍ SINH DỰ THI GPLX HẠNG A1- CHIỀU 10/11/2023 Thứ 6  - TẠI TRƯỜNG ĐH THÀNH ĐÔ -Thí sinh dự thi bằng lái xe chú ý: Đeo khẩu ... Đọc thêm

06

Th112023
-DANH SÁCH 150 THÍ SINH DỰ THI GPLX HẠNG A1- CHIỀU 07/11/2023 thứ 3 - TẠI 281 KHUẤT DUY TIẾN -Thí sinh dự thi bằng lái xe chú ý: Đeo khẩu ... Đọc thêm

04

Th112023