DANH SÁCH 140 THÍ SINH DỰ THI GPLX HẠNG A1 SÁNG 26/8/2016 TẠI TCN GIAO THÔNG CÔNG CHÍNH ( NHỔN )